Skip to content

Tanec pro kluky

Je pouhým předsudkem dezinformované společnosti, že tanec není určen mužům, nebo že kluci se pro tanec nehodí. Ve starém Řecku tančili na jevišti jen muži, tanec patřil k oceňovaným rytířským dovednostem a s oblibou byl využíván v rámci diplomatických  jednání na šlechtických dvorech.  Jeden z nevýznamnějších francouzských panovníků Ludvík XIV získal upíranou vládu za pomoci svého tanečnímu umění a následně se stal nejmocnějším Evropským panovníkem. To on nechal založit Královskou akademii tance.
Moderní tanec vnikl jako reakce na ženskou taneční romantiku a je silně mužskou záležitostí stejně jako komunitní taneční projevy od folkloru, přes street dance a hip-hop až k breaku i dance-hallu je, všude jsou to převážně muži, kteří dominují taneční akci a jejich schopnost taneční kreativity, akrobatické dovednosti či rytmického vnímání.

Tanec svědčí klukům stejně jako holkám. V prvé řadě rozvíjí jejich fyzickou zdatnost a zvyšuje kondici, pružnost a celkově posouvá fyzické limity těla.  zároveň rozšiřuje jejich intelektuální vědomí o estetické vnímání hudby a pohybu. Nabízí  jim prostor pro fantazii a vlastní sebevyjádření stejně jako možnost vnitřního zamyšlení.  A dává šanci “vyřádit se ” tělem i hlavou.  Pomáhá nalézt vnitřní disciplínu, zodpovědnost vůči sobě i ostatním a otevírá nové možnosti komunikace. Rozvíjí cit pro rytmus a orientaci v prostoru i ve skupině a schopnost improvizace v tanci i v reálu.

Z dlouhodobého hlediska pohybová výchova a tanec  dává klukům sebejistotu ve vlastní pohybové schopnost, zlepšuje jejich vnímání hudby a rytmu, rozvíjí schopnost improvizace v rámci jakékoliv taneční příležitosti, pomáhá předcházet určitým typům civilizačních chorob (např. bolesti zad), kompenzuje jednostranné zatížení ve sportu, zlepšuje komunikační dovednost.

Ve školním roce 2017 – 2018 bude výuka klučičí skupiny probíhat v pondělí 16.20 – 17.30 v sále Sokolovny Únětice

Chlapecká skupina Studia Po špičkách je určena klukům od 5 do 10 let – větší věkové rozpětí není u kluků na překážku.

Výuka probíhá  specifickým způsobem tvořivé taneční výchovy, který je bližší klučičí povaze i jejich fyziologickým potřebám (důraz na silovější pohyb, zapojení prvků přízemní akrobacie, rytmika, tvorba v klučičích tématech). Důraz se bude klást na schopnost rozvíjení vlastního pohybového slovníku,  improvizaci, rytmiku, vnímavost a tvořivost.

Kluci mají v tanci a pohybovém umění stále jakousi “výhodu” pozitivní diskriminace, protože jich je jen hrstka. A proto i v Klučičí třídě (6.s) jsou stále (i během školního roku) vítáni noví tanečníci!

 
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com