Skip to content

školné a platby

“Tanec, stejně tak jako jiná umění, nám pomáhá být lepším.”
(Sudharani Raghupathy)

ŠKOLNÉ
za výuku pro 1. pololetí školního roku 2021 – 2022
(1 – 4. skupina září – prosinec 2021
5. skupina říjen – prosinec 2021)
ve výši podle NÍŽE uvedeného rozpisu a příslušné skupiny.

(kontrola skupiny dle rozvrhu ZDE)
 • 1x týdně  60 min. 5. skupina  (5 – 6 let) 1950– Kč
  (při včasné úhradě do 15. 10. 2021 sleva 10% tj. 195,- tj.1755,-)
 • 1x týdně 90 min.  4. skupina (6. – 7 let) 2550,- Kč
  (při včasné úhradě do 24. 9. 2021sleva 10% tj. -255,- tj. 2295,-)
 • 1x týdně 120 min. 1.- 3. skupina
  (2 – 9 třída ZŠ, nebo studenti SŠ) 
  3050,- Kč
  (při včasné úhradě do 24. 9. 2021 sleva 10% tj. -305,- tj.: 2745,-Kč)
 • Základy Klasického tance – balet  1x týdně 60 min. 2080,- Kč
  (při včasné úhradě do 24. 9. 2021 sleva 200,- tj.: 1880,-Kč)
  POZOR: Pro tanečnice navštěvující pravidelnou výuku Studia Po špičkách sleva 42% z původního školného BALETU tj. 1200,- Kč (bez nároku na další slevu)

  školné lze uhradit:
  – PŘEVODEM na číslo účtu 8799543028/5500 + do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte + školné
  – HOTOVĚ oproti výdajovému dokladu (po domluvě)


ZÁPISNÉ 

S odevzdáním PŘIHLÁŠKY – PRVNÍM ZÁPISEM je nutné uhradit ZÁPISNÉ – administrativní poplatek ve výši 200,- Kč.
ZÁPISNÉ SE PLATÍ POUZE JEDNOU a to při PRVNÍM přihlášení dítěte do Studia Po špičkách

zápisné lze uhradit:
– převodem na číslo účtu 8799543028/5500 + do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte + zápisné

– v hotovosti (po telefonické domluvě), vždy po skončení vyučovací hodiny

STORNO PODMÍNKY

– nárok na vrácení školného vzniká pouze v případě dlouhodobé nemoci
(dlouhodobá nemoc je chápána jako 4 týdny běžné výuky a musí být doložena lékařským potvrzením)
– v případě jiné absence dítěte či ukončení docházky na základě vlastního rozhodnutí se školné nevrací
 –  výuka, která neproběhne v řádném termínu odpovědností studia, bude nahrazena nebo kompenzována dle domluvy

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com