Skip to content

školné a platby

“Tanec, stejně tak jako jiná umění, nám pomáhá být lepším.”
(Sudharani Raghupathy)

ŠKOLNÉ
za výuku pro 2. pololetí školního roku 2021 – 2022
v období březen – květen

ve výši podle NÍŽE uvedeného rozpisu a příslušné skupiny.

(kontrola skupiny dle rozvrhu ZDE)
  • 1x týdně  60 min. 3. skupina  (3 – 6 let) 1700– Kč
    1x týdně 120 min. 1.- 2. skupina (žáci ZŠ) 2700,- Kč
  • školné lze uhradit:
    – PŘEVODEM na číslo účtu 8799543028/5500 + do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte + školné
    – HOTOVĚ oproti výdajovému dokladu (po domluvě)


ZÁPISNÉ 

S odevzdáním PŘIHLÁŠKY – PRVNÍM ZÁPISEM je nutné uhradit ZÁPISNÉ – administrativní poplatek ve výši 200,- Kč.
ZÁPISNÉ SE PLATÍ POUZE JEDNOU a to při PRVNÍM přihlášení dítěte do Studia Po špičkách

zápisné lze uhradit:
– převodem na číslo účtu 8799543028/5500 + do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte + zápisné

– v hotovosti (po telefonické domluvě), vždy po skončení vyučovací hodiny

STORNO PODMÍNKY

– nárok na vrácení školného vzniká pouze v případě dlouhodobé nemoci
(dlouhodobá nemoc je chápána jako 4 týdny běžné výuky a musí být doložena lékařským potvrzením)
– v případě jiné absence dítěte či ukončení docházky na základě vlastního rozhodnutí se školné nevrací
 –  výuka, která neproběhne v řádném termínu odpovědností studia, bude nahrazena nebo kompenzována dle domluvy

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com