Skip to content

školné a platby

“Tanec, stejně tak jako jiná umění, nám pomáhá být lepším.” (Sudharani Raghupathy)

ŠKOLNÉ
za výuku se v letošním školním roce výjimečně hradí nejprve
za období ZÁŘÍ – PROSINEC 2020
ve výši podle NÍŽE uvedeného rozpisu a příslušné skupiny.
Úhrada za výuku v 1. polovině roku 2021 bude upřesněna podle aktuální pandemické situace.

(kontrola skupiny dle rozvrhu ZDE)
 • 1x týdně    45 min. 8. skupina   (4 – 5 let)
  1660,- Kč  při včasné úhradě do 24. 9. 2020 sleva  -200,- tj.: 1460,-)
 • 1x týdně  60 min. 6, 7. skupina  (5 – 6 let)
  2080- Kč
  (při včasné úhradě do 24. 9. 2020 sleva  -200,- tj.: 1880-)
 • 1x týdně 90 min.  5. skupina (6. – 7 let)
  2540,- Kč (při včasné úhradě do 24. 9. 2020 sleva  -200,- tj.: 2340,-)
 • 1x týdně 120 min. 1.- 4. skupina (2 – 9 třída ZŠ)
  3050,- Kč  (při včasné úhradě do 24. 9. 2020 sleva  -200,- tj.: 2850,-)
 • Základy Klasického tance – balet  1x týdně 60 min. 2080,- Kč
  (při včasné úhradě do 24. 9. 2020 sleva 200,- tj.: 1880,-Kč)
  POZOR: Pro tanečnice navštěvující pravidelnou výuku Studia Po špičkách sleva 42% z původního školného BALETU tj. 1200,- Kč (bez nároku na další slevu)


školné lze uhradit:
– PŘEVODEM na číslo účtu 8799543028/5500 + do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte + školné
– HOTOVĚ oproti výdajovému dokladu (po domluvě)


ZÁPISNÉ 

S odevzdáním PŘIHLÁŠKY – PRVNÍM ZÁPISEM je nutné uhradit ZÁPISNÉ – administrativní poplatek ve výši 200,- Kč.
ZÁPISNÉ SE PLATÍ POUZE JEDNOU a to při PRVNÍM přihlášení dítěte do Studia Po špičkách

zápisné lze uhradit:
– převodem na číslo účtu 8799543028/5500 + do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte + zápisné

– v hotovosti (po telefonické domluvě), vždy po skončení vyučovací hodiny

STORNO PODMÍNKY

– nárok na vrácení školného vzniká pouze v případě dlouhodobé nemoci
(dlouhodobá nemoc je chápána jako 4 týdny běžné výuky a musí být doložena lékařským potvrzením)
– v případě jiné absence dítěte či ukončení docházky na základě vlastního rozhodnutí se školné nevrací
 –  výuka, která neproběhne v řádném termínu odpovědností studia, bude nahrazena nebo kompenzována dle domluvy

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com