Skip to content

školné a platby


"Tanec, stejně tak jako jiná umění, nám pomáhá být lepším." 

(Sudharani Raghupathy)

ŠKOLNÉ
za výuku se hradí vždy pro jedno pololetí ve výši podle NÍŽE uvedeného rozpisu a příslušné skupiny
(kontrola skupiny dle rozvrhu ZDE)

 • 1x týdně    45 min. skupiny 8. A, 8. B  (3 – 4 roky)
  2150,- Kč  při včasné úhradě do 7. 3. 2018 sleva  -200,- tj.: 1950,-)
 • 1x týdně  60 min. skupiny 7.A, 7. B (5 – 6 let)
  2500,- Kč
  (při včasné úhradě do 14. 9. 2019 sleva  -200,- tj.: 2300,-)
 • 1x týdně 90 min.  6. skupina (1 – 3. třída ZŠ)
  3200,- Kč (při včasné úhradě do 15. 2. 2019 sleva  -200,- tj.: 3000,-)
 • 2x týdně 60 min. (celkem 120 min.) 1.- 5. skupina (3 – 9 třída ZŠ)
  3650,- Kč  (při včasné úhradě do 15. 2. 2019 sleva  -200,- tj.: 3450,-)

 • Základy Klasického tance – balet 1x týdně 45 min. 2150,- Kč
  (při včasné úhradě do 15. 2. 2019 sleva 150,- tj.: 2000,-Kč)
  POZOR: Pro tanečnice navštěvující pravidelnou výuku Studia Po špičkách sleva 42% z původního školného BALETU tj. 1250,- Kč (bez nároku na další slevu)

 

školné lze uhradit:

– PŘEVODEM na číslo účtu 8799543028/5500 + do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte + školné
– HOTOVĚ oproti výdajovému dokladu (pouze v době po skončení hodiny)


ZÁPISNÉ 

S odevzdáním PŘIHLÁŠKY – PRVNÍM ZÁPISEM je nutné uhradit ZÁPISNÉ – administrativní poplatek ve výši 200,- Kč.
ZÁPISNÉ SE PLATÍ POUZE JEDNOU a to při PRVNÍM přihlášení dítěte do Studia Po špičkách

zápisné lze uhradit:
– převodem na číslo účtu 8799543028/5500 + do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte + zápisné

– v hotovosti (po telefonické domluvě), vždy po skončení vyučovací hodiny

STORNO PODMÍNKY

– nárok na vrácení školného vzniká pouze v případě dlouhodobé nemoci
(dlouhodobá nemoc je chápána jako 4 týdny běžné výuky a musí být doložena lékařským potvrzením)
– v případě jiné absence dítěte či ukončení docházky na základě vlastního rozhodnutí se školné nevrací
 –  výuka, která neproběhne v řádném termínu odpovědností studia, bude nahrazena nebo kompenzována dle domluvy

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com