Skip to content

    • pedagogické vedení studia


 

MgA. Zuzana Smugalová

Kdysi tanečnice, nyní pedagožka tvořivé taneční výchovy a nezávislá taneční teoretička a publicistka. Ve své pedagogické práci se snaží skrze tvořivou taneční výchovu zprostředkovat dětem zážitky z pohybu a rytmu, které mají pozitivní vliv na harmonický rozvoj dítěte ve všech aspektech jeho osobnosti.

Zuzana Smugalová je absolventkou Konzervatoře Jaroslava Ježka (obor scénický tanec) a Hudební fakulty AMU (obor Taneční věda).

V Tanečním studiu Po špičkách při Sdružení Roztoč působí od roku 2001 a věnuje se výuce dětí od 3 do 15 let, dále výuce tance mládeže a dospělých. Se svými tanečnicemi se pravidelně účastní různých vybraných přehlídek a festivalů scénického tance a pohybového divadla po celé České republice. Je zakládající členkou Asociace pedagogů Taneční a pohybové výchovy České republiky.

Jako teoretička tance vyučovala předmět Dějiny tance a baletu na 1. soukromé taneční konzervatoři, Autorsky spolupracovala na několika odborných publikacích, podílela se na koncepční činnosti oboru scénický tanec a organizovala profesní setkání a diskuze k zásadním otázkám oboru. Založila a následně jako šéfredaktorka vedla 1. internetový časopis o tanci Taneční aktuality.cz, byla editorkou taneční literatury (časopis pam, pam, NIPOS-ARTAMA).

Zuzana Smugalová je stále aktivní jako nezávislá publicistka v oblasti taneční kritiky, systematické analýzy současného tanečního oboru a historiografii tance. Přispívá do odborných i méně odborných periodik v ČR a nyní dokončuje vlastní knihu o počátcích a vývoji historie pohybového umění a výchovy u nás.

Pravidelně zasedá v odborných radách pro tanec při NIPOS-ARTAMA, je zvána do odborných porot postupových kol pro dětský scénický tanec a scénický tanec mládeže a dospělých a do porot okresních a krajských kol soutěže tanečních oborů ZUŠ, celostátní přehlídky pantomimy a pohybového divadla (Otevřeno Kolín 2010) a dalších soutěží (Český tučňák 2010). Jako lektor vede taneční workshopy a prezentuje teoretické přednášky v rámci různých festivalů, přehlídek a odborných konferencí a diskuzí od regionální po mezinárodní úroveň. Je členkou vybraných komisí, které jsou poradním orgánem MKČR při udílení cen ministerstva kultury ČR a státních dotací odboru regionální a národnostní kultury a odboru profesionálního umění.

Je členka Mezinárodní taneční rady CID UNESCO (International Dance Council CID UNESCO)

                                                                                                  zpět nahoru

 
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com