Skip to content

  1. • obsah výuky studia Po špičkách

V nižším (předškolním) věku jsou hodiny zaměřeny především na koordinaci a uvědomění těla, rytmická cvičení, pohybové hry a postupné rozvíjení improvizačních schopností. U dětí se podporuje správné držení těla, cit pro rytmus, muzikálnost, tvořivost a představivost, orientace v prostoru a ve skupině.

Pozornost je v rámci kalendářního roku věnována i tradicím lidové kultury a děti tak přirozeně získávají znalost lidových písní a zvyků spojených s tancem.

V nižším školním věku se děti postupně začínají věnovat systematické kultivaci pohybu skrze základní principy taneční průpravy, která připravuje tělo i mysl směrem k současnému tanci.

Při práci se staršími dětmi se pozornost dále zaměřuje na rozvíjení schopnosti tanečníků vyjádřit pohybem obsah myšlenky prostřednictvím uměleckého výrazu v tanečním projevu.

Tvořivá složka výuky je přes improvizační principy a formou individuálního objevování vedena až k vytváření vlastního pohybového slovníků, který je základním materiálem k skupinové i individuální choreografické tvorbě. Námětem pro choreografie jsou dle věku inspirovány přírodou, vizuálním a literárním uměním, zážitky nebo vlastním životem dětí a samozřejmě radostí z tance a hudbou.

Používáme hudbu především českých hudebních skladatelů věnovanou dětem, vkusné stylizace lidových písní, současnou vážnou hudbu, klasická hudební díla a skladby hudebního minimalismus českých i zahraničních autorů nebo zajímavou práci alternativních hudebních uskupení. Často pracujeme i se živým zvukovým doprovodem či rytmizací slova nebo poezií.

Práce studia je prezentována na tanečních vystoupeních v rámci akcí Sdružení Roztoč, školní děti ze souboru se pravidelně účastní přehlídek a festivalů scénického tance po celé republice.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com