Skip to content

„Fantazie se stává realitou, pokud ji umíš zatančit." (Richard Cohen)

         •  systematická výchova tancem ve studiu Po špičkách


Výchova skrze tanec a taneční umění je nejkomplexnější kultivací dítěte, neboť systematicky a harmonicky rozvíjí fyzickou i psychickou stránku jeho osobnosti.

Výuka ve studiu Po špičkách je vedena principy Tvořivé taneční výchovy, která je výchovným procesem, v němž každý detail má své opodstatnění v rámci kulturního vědomí i běžné sociální interakce.

Tvořivá taneční výchova je systém taneční výchovy, která prostřednictvím tance a pomocí syntézy dalších uměleckých disciplín celkově rozvíjí osobnost dítěte, tedy jeho múzičnost a kreativitu a jeho schopnost vlastního uvažování nejen o tanci.

Tanecni_vystoupeni_30Pohybová kultivace zvyšuje fyzickou kondici a a formuje držení i linie těla, čímž odbourává nesprávné návyky a pomáhá předcházet zdravotním komplikacím, které vznikají jako civilizační syndrom z jednostranného zatížení pohybového aparátu.

Školení v rytmickém vnímání pomáhá udržovat vnitřní rovnováhu v dnešním arytmickém světě a přináší vnitřní jistotu člověka. Kvalitní hudební doprovod nejen formuje vkus dětí, ale rozvíjí i jejich všeobecný kulturní přehled a učí je vnímat obsah ne pouze formu uměleckého díla.

Vizuální aspekt tance rozvíjí estetický cit a přináší dotek konkrétní praxe neverbální komunikace a učí vnímat významovost situací a symbolů, čímž usnadňuje sociální adaptabilitu jedince v kolektivu.

Improvizace buduje schopnost rychlé reakce na nečekané změny, zvyšuje sociální inteligenci a usnadňuje zvládání případných stresových situací.

Tvorba zvyšuje schopnost kreativity, a tím podporuje vlastní nejen umělecké vyjádření. Buduje osobnostní individualitu a je zásadním prvkem pro další nejen umělecký rozvoj jedince i společnosti.

Vystoupení nejsou jen ukázkou tanečních schopností dětí, ale i simulací situace, která odráží schopnost skupinové spolupráce, nutí k individuálnímu překonání vnitřních bariér a je tajným tréninkem profesionálního chování a přístupu k dané věci.

Přes vznešené výchovné ideály je však hlavním cílem výuky především láska k tanci a radost z ovládnutí pohybu,která se tomu, kdo netančí jen těžko vysvětluje, ale při pohledu na tančící každého naprosto fascinuje.

Bublinyzpět nahoru

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com