Skip to content

webový archiv Po špičkách

informace do června 2015 lze nalézt na dočasných webových stránkách TS Po špičkách jděte přes tento ODKAZ

            

 

citáty

"…Tanec má v našem životě ustanovit ohnivou a živou harmonii stálého vztahu ducha a těla… ...Platón tančil, rovněž i úředníci a generálové antických republik,a tento zvyk vnášel do jejich myšlení půvab a rovnováhu a učinil je nesmrtelnými….“
(Isadora Duncan)

 

"Krása, o níž by měl tanec usilovat, nezáleží na vkusu nebo požitku, ale zakládá se na neměnných přírodních zákonech."
(August Bourneville, dánský choreograf 1805 - 1879)

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com